O nas

Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w 2008 roku, jako naturalny wynik dotychczasowej wieloletniej współpracy obecnych wspólników Leszka Dydycza i Wojciecha Janczaka.

Odmienne specjalizacje prowadzonej do tego czasu działalności wspólników:

  • technologie neutralizacji i oczyszczania ścieków oraz technologie uzdatniania i przygotowania wód procesowych,
  • technologie uzdatniania wody komunalnej i basenowej oraz instalacje technologiczne basenowe;
  • konstrukcje budowlane w szerokim zakresie;

pozwoliły na stworzenie podmiotu oferującego kompleksowe usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw zarówno przemysłowych jak i sportowo – rekreacyjnych.


Każdy z nas prowadząc swoja dotychczasową działalność stale współpracował z obecnymi partnerami, mając świadomość ograniczeń właściwych dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a także licząc na znaczące pozytywne efekty synergii postanowiliśmy połączyć siły w nowym przedsiębiorstwie w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Zważywszy, że doświadczeń nabywają ludzie, a nie firmy należy przyjąć że spółką Technologie i Techniki Procesowe jest bezpośrednią kontynuacją przedsiębiorstw:

  • Technologie Procesowe – Leszek Dydycz,
  • Wojciech Janczak;

Utworzenie spółki, nie tylko zwiększyło kapitał, ale także potencjał kadry technicznej, zaplecza technicznego oraz umożliwiło realizację coraz większych inwestycji przy wykorzystaniu własnych sił i środków.