Oferta

Instalacje basenowe

Realizacja inwestycji w zakresie basenów publicznych i Aquaparków wymaga szczególnej wiedzy technicznej – zdefiniowanej wg. Normy DIN 19643 …

 


Instalacje uzdatniania wody przemysłowej

Współczesne technologie często wymagają zastosowania wody o jakości znacznie odbiegającej od wymagań spełnianych przez dostępną wodę …

 

 


Prefabrykaty z tworzyw termoplastycznych

Po sprecyzowaniu potrzeb, opracowujemy koncepcję przygotowania (oczyszczania) ścieków przemysłowych dla umożliwienia bezpiecznego ich odprowadzenia …

 


Instalacje neutralizacji

Potrzeba wyposażania realizowanych przez nas instalacji w zbiorniki procesowe wymusiła rozwój przedsiębiorstwa także w kierunku produkcji zbiorników z polipropylenu, polietylenu …