Oczyszczanie ścieków przemysłowych


Rozwój gospodarczy, prowadzący do intensywnego wykorzystania środowiska naturalnego dla celów związanych z produkcją, wymusił zaostrzenie wymagań i kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia. Między innymi, ścieki, odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska jak i do systemów kanalizacji komunalnej muszą spełniać określone w prawie parametry jakościowe.

Po sprecyzowaniu potrzeb, opracowujemy koncepcję przygotowania (oczyszczania) ścieków przemysłowych dla umożliwienia bezpiecznego ich odprowadzenia. Proponujemy prowadzenie procesów w układach przepływowych i okresowych, przy wykorzystaniu procesów jednostkowych:

 • koagulacji;
 • sorpcji;
 • neutralizacji;
 • flokulacji;
 • korekty pH;
 • utleniania/redukcji;
 • sedymentacji;
 • flotacji;
 • filtracji;
 • odparowania;
 • separacji membranowej;
 • wymiany jonowej;

Proponujemy także, opracowanie i wdrożenie układów optymalizujących zużycie wody technologicznej i produkcję ścieków, w tym systemy zamykania obiegu wody technologicznej w procesie produkcyjnym wykorzystujące próżniowe wyparki niskotemperaturowe.